Så fungerar det

Steg 1

Du har bestämt dig för att använda F-Bolaget!

Så här enkelt är det att fakturera utan eget företag!
Skicka ett e-post med ditt namn och adress till info@f-bolaget.se så skickar vi ett avtal och kompletterande uppgifter till dig. Signera två exemplar av avtalet samt fyll i kompletterande uppgifter och skicka till:

F-Bolaget AB | Stora Esplanadgatan 9 | 803 11 Gävle

Steg 2

Nu är du klar att börja fakturera!

Det vi behöver av dig är: fakturaadress, referensperson, fakturatext, betalningsvillkor (vanligtvis 30 dagar) samt belopp exklusive moms. Ditt namn kommer att stå som "vår referens" på fakturan. Om fakturamottagaren vill ha fakturan via e-post, vänligen bifoga e-postadress för detta. Observera att fakturaadress fortfarande är nödvändig. För vissa fakturatyper behövs ytterligare information ex. rotavdrag, skola/ideella föreningar, utlandsfakturor, omvänd byggmoms. Mer information!

Fakturatyper

Rotavdrag
För att fakturera enligt reglerna för ROT-avdraget behövs dessa kompletterande uppgifter:

 • Namn, adress och personnummer på den som äger bostaden där arbetet utförs.
 • Bostadens beteckning
 • Gäller det en bostadsrätt så skall föreningens eller bolagets organisationsnummer finnas med i underlaget för fakturan.
 • Skola / Ideella föreningar
  Om du skall fakturera skola eller ideella föreningar, tänk på att många av dessa är momsbefriade. Kolla gärna upp om så är fallet och ange detta i fakturaunderlaget.

  Utlandsfaktura
  Om din faktura ställs till ett utländskt företag så behöver vi även företagets momsregistreringsnummer.

  Omvänd byggmoms
  Om din fakturamottagaren omfattas av omvänd byggmoms då behöver vi i tillägg även deras momsregistreringsnummer, specificera detta i fakturaunderlaget.

  Om du känner dig osäker kring detta så hjälper vi gärna dig!
  Ring oss på +46 (0)10 33 00 270 eller skicka e-post till info@f-bolaget.se

  Steg 3

  När det är dags att betala ut lön!

  När din faktura har blivit betald så gör vi avdrag för vårt arvode samt arbetsgivaravgifter (se räkneexempel). Löneutbetalningar görs varje onsdag, då vi gör dessa via bankfil så finns pengarna på ditt konto under natten till fredag samma vecka. Lönespecifikation skickas via e-post till av dig angiven e-postadress.

  Vad kostar det?

  Räkneexempel

  F-Bolagets administrationsavgift för utförda tjänster är 7% av fakturerat belopp. För många blir detta mycket billigare och enklare än att ha ett eget bolag. Om man har en mer omfattande fakturering så har vi ett avgiftstak på 25 000kr / kalenderår.

  RÄKNEEXEMPEL:
  Fakturerat arvode exklusive moms 20 000 kr
  7% administrationsavgift avgår till F-bolaget -1 400 kr
  Delsumma: 18 600 kr
     
  Arbetsgivaravgift avgår 31,42% av bruttolön* -4 447 kr
     
  Bruttolön** 14 154 kr
   
  * beroende av ålder och yrkesgrupp. Läs mer på www.skatteverket.se
  ** på detta belopp dras aktuell kommunalskatt enligt din skattetabell.
  • Arbetsgivare att hyra! Du har egna kunder som du utför uppdrag åt och sedan fakturerar vi åt dig och betalar in arbetsgivaravgifter, skatt och moms. Du behöver alltså inte ha ett eget företag för att kunna fakturera.
  • I Januari varje år erhåller du en kopia på kontrolluppgiften och allt finns redovisat på den förtryckta inkomstskattedeklarationen.
  • Det finns ingen bindningstid!
   Du kan påbörja och avsluta vårt samarbete när du vill, allt utan uppsägningstid.
  • Anmäl dig nu!

   Anmäl dig nu!

   • Namn:

   • E-post:

   • Telefonnummer:

   • Kort beskrivning av dina uppdrag:


  • Kostnad! F-Bolagets kostnad är konkurrenskraftiga 7% av fakturerat belopp exkl. moms.
   Vid mer omfattande fakturering så tillämpar vi även ett avgiftstak på 25 000 kr per kalenderår. Detta gör att vi blir det mest prisvärda alternativet på marknaden.
  • Kompetens! F-Bolaget har lång erfarenhet inom branschen, samt erfarna ekonomer med bred kunskap inom fakturering och konsultation. Vi erbjuder dig mer än bara fakturering då vi även anpassar vårt arbete efter ditt ärende.
  kontakta F-Bolaget

  Bra att tänka på!

  Vid fakturering var noga med att fakturaadressen stämmer till 100% då företag har rätt att neka utbetalning om fakturaadressen ej är korrekt. Detta kan då medföra att din löneutbetalning blir försenad.

  Om du känner dig osäker hjälper vi dig gärna!

  Ring oss på +46 (0)10 33 00 270 eller skicka e-post till:
  info@f-bolaget.se

  Dela med dig av informationen